تقديم به ياران هميشگی ام در رسا

 

 

دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد *** 

 در خواب مرا سوی خراسان گذر افتاد *** 

  چشمم به ضریح شه والا گهر افتاد *** 

 این شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد *** 

  با آل علی هر که در افتاد ور افتاد****

 با آل علی هر که در افتاد ور افتاد****

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

حوران بهشتی زده اند در حرمش صف*** 

    خیل ملک از نور طبق ها همه بر کف****

 شاهان به ادب در حرمش گشته مشرف  ***

  این جاست که تاج از سر تاجور افتاد ***

  با آل علی هر که در افتاد ور افتاد****

 با آل علی هر که در افتاد ور افتاد****

 

 اولاد علی شافع یوم عرصاتند*** 

   دارای مقامات و رفیع الدرجاتند *** 

 در روز قیامت همه اسباب نجاتند****

ای وای بر آنکس که با این آل در افتاد****

با آل علی هر که در افتاد ور افتاد*****

 با آل علی هر که در افتاد ور افتاد*****

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
javad

سلام...با ال علی(ع) هر که در افتاد نسل در نسلش ور افتاد.....دست علی(ع) نگهدار همه دوستداران علی(ع)