بنام حضرت حق

دعای حضرت امام جعفر صادق (ع) بعد از هر صبح و شب ماه مبارک رجب و بعد از هرنماز واجب

لا ارجوه لکل خير و آمن  سخطه عند کل شر يا من يعطی الکثير بالقليل يا من يعطی من سئله يا من يعطی من لم يسئله و من لم يعرفه تحننا منه و رحمه اعطنی بمسئلتی اياک جميع خير الدنيا وجميع الاخره  واصرف عنی بمسئلتی اياک جميع شرالدنيا و شرالاخره فانه غير منقوص ما اعطيت و زدنی من فضلک يا کريم

سپس آن حضرت دست چپ را برمحاسن گذاشته و بحالت تضرع و با حرکت دادن انگشت سبابه دست راست خواند

يا ذلجلال و اکرام يا ذالنعماء والجود يا ذلمن و الطول حرم شيبتی علی النار

معنی دعا

ای آنکه بتو اميد دارم در هر چيزی و ايمن هستم از خشمش در هر شری و بدی  ای آنکه عطا کند بسيار در برابر اندک ای آنکه عطا کند به هرکس که بخواهد ای آنکه عطا کند به کسيکه نخواهد از او و کسيکه نشناسدش از راه مهر ورزی و رحمتش عطا کن بر من و خواهشی که از تو دارم همه چيز دنيا و همه خير و خوبيهای آخرت را و بر گردان از من به خواهشم همه شر و بديهای دنيا را و شر  و بدی آخرت را زيرا کم نيايد هرچه عطا کنی و بيفزا برای من از فضل و و بخشش خودت ای با کرامت ....................... ای صاحب جلال و کرم  ای صاحب نعمتها و بخشش ای صاحب من بر من حرام نما موی سفيدم را بر آتش دوزخ

التماس دعا

/ 2 نظر / 14 بازدید
محمد

التماس دعا برای هرسه ماه افرا جان سوسوز

ES

اصل دعا را اشتباه نوشتی يا من ارجوه لکل خير نه اينکه لا ارجوه .... يا علی مدد