شیعه یعنی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بشنو از نی چون حکایت می کند...... شیعه را در خون روایت می کند

 

شیعه یعنی تند آتش فروز  ....... شیعه یعنی  زاهد شب شیر روز

 

شیعه یعنی شیر یعنی شیرمرد ........ شیعه یعنی تیغ عریان در نبرد

 

شیعه یعنی تیغ تیغ مو شکاف ..... .. شیعه یعنی ذوالفقار بی غلاف

 

شیعه یعنی عشق بازی با خدا ....... یک نیستان تک نوازی با خدا

 

شیعه یعنی هفت خطی در جنون ....... شیعه طوفان می کند در کاف و نون

 

شیه یعنی نعش جان بر بلا....... شیعه گی یعنی قیام کربلا

/ 0 نظر / 12 بازدید