ای خدا بندگان ضعيف را نظری کن

الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا بعدلک

 

 

بنده من چرا دگر خدا خدا نميكني<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چرا مرا زسوز دل دگر صدا نميكني

 

به هر لب دعاي تو فرشته بوسه ميزند

 

براي درد بي امان چرا دعا نميكني

 

ريشه دوانده در دلت غفلت و لذت گناه

 

محبت تو تو كم شده به ما وفا نميكني

 

مگر خداي ديگري به غير من گرفته اي

 

كه با من غفور تو دگر صفا نميكني

 

مگر زمن چه ديده اي  كه اينچنين بريده اي

 

منتظر تو مانده ام چرا نوا نميكني

 

چرا مرا زخانه دلت برون نهاده اي

 

چرا دل شكسته را خانه ما نميكني

 

زفاطمه بسوي تو سلام ميرسد ولي

 

چرا براي مهديش كمي دعا نميكني

 

براي ناله هاي تو دل حسين تنگ شده

 

چرا به روضه اش دگر دلت دوا نميكني

 

برات كربلاي تو به دستهاي زينب است

 

چرا هواي رفتن كرب و بلا نميكني

 

/ 0 نظر / 8 بازدید