گل طاها

 
سید علی افشاری ( منتظر افرا )

 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك

نویسندگان وبلاگ سید علی افشاری ( منتظر افرا )


لینک دوستان
گلهای بهشتی
گل طاها
بهترین گل دنیا
نواي دل
كنيزان حضرت زهرا (س)

آمار بازدید

پشتیبانان وبلاگ
Persianblog
PersianWeblog

 

۱۳۸٥/٢/۳٠

گل ياس هم دلش گرفته بود ...

هوالحق

گل ياس هم دلش گرفته بود ...

خيلي دلم گرفته بود ...

 

سنگيني اشک را روي گونه هام احساس ميکردم .

 

براي لحظه اي چشمانم را روي هم گذاشتم ...

 

خود را در باغ غفلت يافتم .

 

درخت را ديدم،بهش گفتم خيلي دلم گرفته ...

 

در جواب بهم گفت :

 

مگه دل وجود داره؟!

 

 

 

نا اميد از باغ بيرون آمدم،کمي جلوتر که رفتم، تابلوي

 

((به سمت بوستان معرفت)) را ديدم .

 

کمي خوشحال و اميدوار شدم ...

 

به داخل بوستان رفتم، پروانه را ديدم که با لبخند به استقبالم آمد ...

 

غم را توي چهره ي من تشخيص داده بود .

 

از حالم پرسيد .

 

بهش گفتم که دلتنگم ... گفت :

 

نگران نباش، تو را با خودم به گلستان عشق خواهم برد .

 

به نزديک گلستان که رسيديم، نور عجيبي از داخل آن به چشم ميخورد .

 

 

 

وارد شديم ...

 

در حين قدم زدن چشمم به گل ياس افتاد .

 

آرام آرام اشک ميريخت .

 

هر قطره ي آن روشنايي و پاکي خاصي داشت .

 

عجيب و دلنشين بود .

 

توجهي نکردم .

 

ازش پرسيدم،وقتي دلت ميگيره چيکار ميکني؟

 

در جواب بهم گفت :

 

از سر تسليم، لحظاتي را در درگاه خداي خود اشک ميريزم .

 

 

 

گل ياس هم دلش گرفته بود ...

 


پيام هاي ديگران ()

سید علی افشاری ( منتظر افرا )


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]